Blog > Komentarze do wpisu
Informacje Ogólne

 Ks. Dr Henryk Mosing

Blog ten ma na celu przybliżyć internautom postać wielkiego Polaka; Ks. Dr. Henryka Mosinga. Będę sukcesywnie i bez zbędnych komentarzy publikował tutaj nieliczne artykuły prasowe, dokumenty osobiste, listy, wiersze, zdjęcia itp. co, mam nadzieję, pozwoli unie¶miertelnić tę wybitn± postać.

niedziela, 14 wrze¶nia 2008, manonik